První pátek

O prvním březnovém pátku budou bohoslužby ve Velkých Němčicích ráno v 7.00, v Křepicích v 16.00 a v Uherčicích v 18.00. Před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření. Součástí bohoslužeb jsou litanie, obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci a svátostné požehnání.

Comments are closed.