První pátek

O prvním pátku v měsíci dubnu, tedy 7.4., jsou bohoslužby ve Velkých Němčicích ráno v 7.00, v Křepicích v 17.00 a v Uherčicích v 19.00. Před bohoslužbami je příležitost ke svátosti smíření, na závěr bohoslužeb litanie k Nejsvětějšímu srdci, zásvětná modlitba a požehnání.

Comments are closed.