První pátek

O prvním pátku v měsíci 5. května budou bohoslužby ve Velkých Němčicích ráno v 7.00, v Křepicích v 17.00, v Uherčicích v 19.00. Před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření, možnost adorace, na konci mše svaté svátostné požehnání.

Comments are closed.