První pátek

O prvním pátku v měsíci 5. ledna jsou bohoslužby ve Velkých Němčicích ráno v 7.00, v Křepicích v 16.00 a v Uherčicích v 18.00. Před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření.

Comments are closed.