První pátek

O prvním pátku v měsíci, 2. února, budou bohoslužby ve Velkých Němčicích ráno v 7.00, v Křepicích odpoledne v 16.00 a v Uherčicích v 18.00. Před bohoslužbami je příležitost ke svátosti smíření, při bohoslužbách žehnání hromniček.

Comments are closed.