První pátek

O prvním pátku v měsíci jsou bohoslužby ve Velkých Němčicích ráno v 7.00, v Křepicích v 17.00 a v Uherčicích v 19.00. Před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření, po mši svaté potom litanie k Nejsvětějšímu Srdci, zásvětná modlitba a požehnání.

Comments are closed.