První pátek

O prvním pátku v měsíci 1. listopadu (zároveň Slavnost Všech svatých) začínají bohoslužby ve Velkých Němčicích ráno v 7.00 a v Uherčicích potom večer v 18.00. Před bohoslužbami je příležitost ke svátosti smíření.

Comments are closed.