První pátek

O prvním pátku 6. ledna budou bohoslužby ve Velkých Němčicích ráno v 7.00, v Křepicích v 16.00 a v Uherčicích v 18.00. Před bohoslužbami je vždy příležitost ke svátosti smíření. Protože je zároveň slavnost Tří králů, bude se při bohoslužbách žehnat voda, křída a kadidlo.

Comments are closed.