První sobota

Pobožnost za kněžská a řeholní povolání zažíná v sobotu 5. ledna v Uherčicích ráno v 7.00 s následující bohoslužbou slova v 8.00, ve Velkých Němčicích pobožnost začíná v 17.00. Mše svatá je potom v 18.00.

Comments are closed.