První sobota

Pobožnost za kněžská a řeholní povolání o první sobotě v měsíci 2. února začíná v Uherčicích ráno v 7.00 s následnou bohoslužbou slova, ve Velkých Němčicích potom v 17.00. Mše svatá následuje v 18.00.

Comments are closed.