První sobota

O první sobotě v měsíci 6. dubna začíná pobožnost za kněžská a řeholní povolání v Uherčicích ráno v 7.00 s následující bohoslužbou slova v 8.00, ve Velkých Němčicích je potom pobožnost v 18.00, mše svatá v 19.00.

Comments are closed.