První sobota

Pobožnost za kněžská a řeholní povolání začíná v Uherčicích v sobotu 5. října ráno v 7.00 s následující bohoslužbou slova, ve Velkých Němčicích potom v podvečer v 18.00. Mše svatá je potom v 19.00.

Comments are closed.