První svátost smíření

V sobotu 4. června se v kostele v Křepicích ráno v 9.00 uskuteční nácvik dětí na nedělní slavnost prvního svatého přijímání. Po nácviku je potom bude čekat první svátost smíření. Pro rodiče, příbuzné, přátele a kmotry bude k dispozici P. Josef z Mikulova. Prosíme o modlitbu za děti, které poprvé přistoupí ke stolu Páně.

Comments are closed.