Romea Strata

Území Moravy protíná dálková poutní stezka Romea Strata, která vede do Říma. V roce 2018 vznikla Evropská asociace Romea Strata s cílem znovuobjevit a představit starobylou poutní stezku víry a kultury Romea Strata, která v minulosti vedla od Baltského moře až do Říma a fungovala jako spojnice mezi západem a východem. Romea Strata, v překladu doslova „Římská cesta“, je označení pro síť poutních stezek (www.romeastrata.org).

Comments are closed.