Růžena z Limy

Vidiecka lekárka v odľahlej dedinke sa stane svedkom zázraku, ktorý zmení nielen jej život, ale aj život malého týraného dievčatka, na príhovor patrónky Ameriky, svätej Ruženy Limskej. TV Lux, pátek 15. leden ve 20.30.

Comments are closed.