Sdružení Petrov

Sdružení Petrov, z. s., pořádá pro mladé lidi ve věku 18 až 35 let tematická setkání v rámci projektu Vitamíny pro dobré manželství, které je inspirováno biblickým příběhem Tobiáše a Sáry. Jejich cílem je poukázat na potřebu osobního zrání pro manželství a uvědomění si důležitosti dobré přípravy na ně. Setkání budou probíhat vždy v sobotu od září do prosince 2018 v Brně na Petrově v čase od 17.30 do 19.30 hodin. Účast bezplatná.
Je možné se přihlásit do 26. září 2018.
Další informace: sdruzenipetrov@gmail.com

Comments are closed.