Setkání biřmovanců

V pátek 28. 11. v 19. 00 v uherčickém kostele pokračuje příprava na biřmování. Zatím je přihlášeno 24 zájemců. Stále je ještě možné se přihlásit. Kytaru a Bible s sebou!

Comments are closed.