Setkání biřmovanců

Skupina dospělých se sejde na faře v pondělí 9.2. a mládež potom v pátek 13.2. v kostele. Začátek je vždy v 19.00. Bible s sebou.

Comments are closed.