Setkání biřmovanců

V pátek 27.2. po mši svaté se v 19.00 v uherčickém kostele opět sejdeme s biřmovanci. Bibli a kytaru s sebou.

Comments are closed.