Setkání biřmovanců

V pátek 13.3. se v 19.00 v uherčickém kostele koná další setkání biřmovanců - mládeže. Bibli a kytaru s sebou.

Comments are closed.