Setkání biřmovanců

V pátek 14. 11. se koná v kostele v Uherčicích po mši svaté v 19.00 první setkání biřmovanců. Příprava na biřmování bude probíhat rok a bude zakončena udílením svátosti biřmování v říjnu 2015. Zveme srdečně všechny zájemce i z jiných farností.

Comments are closed.