Síť svobody

Skutočný príbeh sestry Heleny Studlerovej, rehoľnej sestry, vincentky, odohrávajúci sa vo Francúzsku začiatkom 2. svetovej vojny. Sestra Helena sa stará o siroty a opustených v radovej nemocnici v Metzi. Keď neďaleko mesta objaví koncentračný tábor, rozhodne sa so spolusestrami a priateľmi zajatcov oslobodiť. TV Lux, sobota 1. května ve 20.30.

Comments are closed.