Skvělá zpráva

Podle důvěryhodných zahraničních zdrojů byl výkon trestu pro Asii Bibi, matku pěti dětí, pozastaven. Tato pákistánská žena je ve vězení již šest let. Nyní soud nařídil nový proces a opětovné prozkoumání celé záležitosti. Asia Bibi i přesto zůstává i nadále ve vězení, a to z bezpečnostních důvodů. Děkujeme všem za modlitby a vytrvejme!

Comments are closed.