Slavnost biřmování

Všechny srdečně zveme na slavnost biřmování, která proběhne v Uherčicích v neděli 11.10. v 10.30. Otec biskup Vojtěch Cikrle udělí svátost biřmování 26 biřmovancům, kteří se rok připravovali na přijetí darů Ducha svatého. Zároveň prosíme o modlitby za naše biřmovance.

Comments are closed.