Slavnost Ježíše Krista Krále

Na závěr církevního roku, na poslední neděli v liturgickém mezidobí, připadá slavnost Ježíše Krista Krále. Čas této slavnosti je zvolen zcela záměrně. Závěr církevního roku nám připomíná závěr dějin a také závěr lidského života. I liturgické texty v tomto období hovoří o posledních věcech člověka. A závěr dějin, ten jak věříme, bude spjat s druhým příchodem našeho Pána Ježíše Krista a s nastolením Božího království.

Sám Pán Ježíš se označení král spíše vyhýbá. On chápe a zná očekávání Židů. Očekávání politického vůdce, mesiáše, který silou osvobodí vyvolený národ z područí římského jha. Pán Ježíš však přišel vysvobodit nejen vyvolený národ z područí mnohem horšího, z područí vlastních vin a hříchu. Před Pilátem se ke své královské příslušnosti přiznává, ale ihned dodává, že jeho království není z tohoto světa (J 18,36). Zde ani tak nepoukazuje na to, kde se jeho království nalézá, ale zdůrazňuje především jeho úplně jiný charakter. Není to království, jak ho chápali tehdejší lidé. Království, kterému vládne pevnou rukou silný a spravedlivý král v čele velké a neohrožené armády. Boží království je v srdci každého člověka, který do něj nechá vstoupit a nechá v něm kralovat Krista Pána.

Slavnost Ježíše Krista Krále byla ustanovena papežem Piem XI. v roce 1925 (vyhlášena v encyklice Quas primas). Papež zde poukazuje na Kristovu vládu nad světem, zdůrazňuje, že nikdo není z této vlády vyňat ani pozemští vládcové, kteří musí respektovat, že nad nimi stojí Věčný Král Všehomíra.

Původně se jednalo pouze o svátek a připadal na poslední říjnovou neděli. Po reformě liturgického kalendáře papežem Pavlem VI. z roku 1969 byl svátek přeměněn na slavnost a posunut na konec církevního kalendáře, jak jsme zmínili již v úvodu.

Slavnost Ježíš Krista Krále letos připadne na neděli 23.11. Mše svaté v našich farnostech budou probíhat následovně: V 8.00 v Uherčicích, v 9.30 v Křepicích a v 11.00 ve Velkých Němčicích. Mše budou zakončeny litaniemi k Ježíši Kristu Králi a svátostným požehnáním, při němž si budeme vyprošovat, aby Pán dál kraloval nejen v našich srdcích….

Comments are closed.