Soutěž

Ve středu 21. června se konala v Křepicích poslední dětská mše, protože děti v místní škole dostávají vysvědčení už 28. června. Jako každý rok se vyhodnocovala velká celoroční soutěž ve sbírání obrázků, a zároveň se losovalo o Pozorňáska a Hodňáska. Deset dětí posbíralo všech 43 obrázků a z nich vzešli tři absolutní vítězové, kteří si odnesli knižní ceny. Vítězkou se stala Kamilka Matušková, druhé místo obsadila Natálka Rujzlová a třetí místo Anetka Zelená. Hodňáska si už napořád odnesla Jůlinka Kosinová a Pozorňáska Toníček Horák. Všem výhercům blahopřejeme!

Comments are closed.