Statistika

Zpráva agentury Fides uvádí, že při stále rostoucím počtu světové populace, která čítá přibližně 7,5 miliard, počet katolíků také mírně roste a činí 1 328 993 000. Nezměněn proto zůstává procentuální počet katolíků vzhledem k celkovému počtu obyvatelstva, totiž 17,73%. Zajímavým údajem je nárůst počtu laických misionářů, jednotlivců a nezřídka celých rodin,  působících v misiích, kterých je 376 188. V globálním měřítku vzrostl rovněž počet seminaristů, kterých je nyní 115 880. Tento nárůst však existuje zejména díky Africe a Asii. www.vaticannews.va

Comments are closed.