Sv. Blažej

Svatoblažejské požehnání se bude udělovat od 3. do 5. února včetně neděle vždy po bohoslužbě.

Comments are closed.