Sv. Blažej

Svatoblažejské požehnání se bude udílet ve všech našich farnostech v pátek, sobotu i v neděli vždy po bohoslužbách.

Comments are closed.