Sv. Blažej

Svatoblažejské požehnání se bude udělat v našich farnostech po bohoslužbách v sobotu večer 2. února a v neděli 3. února.

Comments are closed.