Sv. Blažej

Svatoblažejské požehnání se bude udílet v našich farnostech v sobotu 3. února, a také o následující neděli vždy po bohoslužbách.

Comments are closed.