Sv. Cyril a Metoděj

O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5. července se budou v našich farnostech konat bohoslužby stejně jako v neděli, tedy v Uherčicích v 8.00, v Křepicích v 9.30 a ve Velkých Němčicích v 11.00.

Comments are closed.