Sv. Florián

V neděli 1.5. oslavíme při mši svaté v 11.00 ve Velkých Němčicích s hasiči svátek patrona a ochránce hasičů sv. Floriána. Po mši svaté ještě poděkujeme světci u kašny za jeho pomoc a ochranu a poprosíme o přímluvu do dalších dnů pro naši farnost.

Comments are closed.