Sv. Františka

Středověk. Řím na přelomu 14. a 15. století. Svaté město je na pokraji ekonomického i duchovního úpadku, jaký nemá obdoby. Papežové přesídlili do francouzského Avignonu, italské kraje pustoší bratrovražedné války, morové epidemie a cizí vojenské nájezdy. A do toho všeho ještě přichází velké západní schizma, kdy na Petrově stolci mezi sebou soupeří dva i tři papežové… Krize, jež může, jak se zdá, zdá vyvrátit církev z kořenů. A přesto má i tato doba své světce, kteří pokorně plní své velké poslání v malých každodenních povinnostech. TV Noe, neděle 29. listopadu ve 20.05.

Comments are closed.