Sv. Jan Pavel II.

Na to, aby mohol byť Ján Pavol II. vyhlásený za svätého, bolo potrebné zdokumentovať dva zázraky, ktoré sa udiali na jeho príhovor. Vypočujeme si názory lekárov, odborníkov a dve uzdravené ženy. Jednou je rehoľníčka, druhou matka z Kostariky. TV Lux, pátek 2. dubna ve 20.00.

Comments are closed.