Sv. Silvestr

Děkovné bohoslužby poslední den v roce 31. prosince začínají ve Velkých Němčicích v 17.00, v Uherčicích potom v 18.00. Po mši svaté následují děkovné litanie se svátostným požehnáním.

Comments are closed.