Svatoblažejské požehnání

Již tuto neděli 1.2. na konci bohoslužeb se ve všech našich farnostech bude udělovat svatoblažejské požehnání.

Comments are closed.