Svatodušní vigilie

Jak se již stalo v uherčické farnosti tradicí, budeme v předvečer slavnosti Seslání Ducha Svatého prosit při mši svaté o jeho dary. Mše svatá začíná ve 21.00.

Comments are closed.