Svátost smíření

Pro biřmovance, kmotry, rodiče, příbuzné a přátele, ale i pro ostatní zájemce bude příležitost ke svátosti smíření v sobotu 10.10. a to od 9.30 - 11.30.

Comments are closed.