Svátost smíření

V sobotu 19.12. bude příležitost ke svátosti smíření v Uherčicích od 9.-11.30 a v Křepicích odpoledne od 14.-16.30. Ve Velkých Němčicích se potom bude zpovídat o den později od 14.-16.30.

Comments are closed.