Svátost smíření

Protože se blíží Památka všech věrných zemřelých, bude v našich farnostech při této příležitosti také možnost svátosti smíření, která je nezbytnou podmínkou pro získávání plnomocných odpustků. Zpovídat se bude: V Uherčicích v sobotu 29. října od 9.-11.30, odpoledne potom v Křepicích od 14.-16.00. O den později se bude ještě zpovídat ve Velkých Němčicích od 14.30-16.30.

Comments are closed.