Svátost smíření

Příležitost ke svátosti smíření před velikonočními svátky bude v sobotu 8. dubna v Uherčicích od 9.-11.30, v Křepicích ten stejný den od 14.-16.30. Ve Velkých Němčicích potom o den později na Květnou neděli od 14.-16.30.

Comments are closed.