Svátost smíření

Příležitost ke svátosti smíření před slavností biřmování bude v kostele ve Velkých Němčicích v neděli 22. října od 14.-16.30.

Comments are closed.