Svatý Mikuláš v našich farnostech

Pátého prosince můžeme v našich ulicích spatřovat tři tajuplné postavičky obcházející naše domy. Bývá to většinou anděl, čert a Mikuláš. Kdo však byl onen biskup, jehož památku slavíme 6.prosince, a kterého si většinou představujeme jako postaršího může s prošedivělým vousem, s biskupskou berlou a mitrou ve skutečnosti?

O životě svatého Mikuláše toho mnoho nevíme. Narodil se patrně v řeckém městě Patrasu okolo roku 270 nebo 280. Kolem roku 300 se stal biskupem v Myře (dnešní Turecko). Během pronásledování křesťanů byl vězněn. Propuštěn byl až po roce 313, kdy byla Ediktem milánským udělena svoboda vyznání všem křesťanům. Vykonal také pouť do Palestiny, během které podle legendy utišil bouři na moři. Byl také jedním z účastníků Nicejského koncilu v roce 325. Svatý Mikuláš proslul především svou štědrostí a dobročinností vůči svému okolí. Nejznámější je patrně příběh, kdy svatý Mikuláš zachránil tři sestry před prací v nevěstinci tím, že jim tajně vhodil oknem do ložnice peníze. Otec dívek splatil dluhy a tím byly zachráněny. Svatý Mikuláš zemřel 6.12. mezi roky 345 a 351.

Roku 1034 obsadili Myru mohamedáni, ale roku 1087 se podařilo výpravě italských obchodníků odvézt ostatky světce do Bari, kde byla později světci vybudována bazilika. A svátek svatého Mikuláše se slaví i ve výroční datum této události 8.května.

Svatý Mikuláš je více uctíván ve východní církvi, než na západě, patří k jedněm z nejvíce uctívaných světců původně Byzance, později i Ruska. Od 10.století se úcta přenesla i na západ a to především do německy mluvících zemí. Zde se začaly také vyvíjet první pochůzky Mikuláše po městech, které vznikly patrně z biskupské hry, konané v klášterních školách. V Německu Mikuláše doprovází čeledín Ruprecht místo nám známých čerta a anděla. K nám se pochůzky Mikuláše po staveních, spojené s nadělováním dárku, přenesly ve století 14. Svatý Mikuláš patří u nás k velmi oblíbeným světcům. Je mu zasvěceno přes 124 kostelů, patří k hlavním patronům českobudějovické diecéze, kde je mu zasvěcen metropolitní chrám.

Světec je nejčastěji zobrazován jako biskup s mitrou a biskupskou berlou. Je patronem námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků.

Také do našich farností již léta přichází „svatý Mikuláš“ a ani letos tomu nebude jinak. V neděli 7.12. zavítá nejprve do Uherčic (ve 14.00), potom se přesune do Velkých Němčic (15.30) a svoje putování po našich farnostech ukončí v Křepicích (17.00). A dá se předpokládat, že bude k dětem určitě jako vždy velmi štědrý.

Comments are closed.