Svěcení vín

Ochutnávka mladých vín je spojena se jménem biskupa z Tours svatého Martina, který je také jedním z patronů vinařů. Svatý Martin se narodil okolo roku 316 v Panonii v dnešním Maďarsku, jako syn tribuna římské armády. Také on spojil svůj život s armádou a stal se římským důstojníkem. Podle známé legendy uviděl svatý Martin před branami Amiensu neoblečeného žebráka. Vzal svůj plášť, rozpůlil jej a půlku věnoval žebrákovi. V noci se mu ve snu zjevil Kristus Pán a měl na sobě polovinu pláště. Svatý Martin později vystupuje z armády a dává se pokřtít. Má velkou zásluhu na šíření křesťanství na francouzském venkově a s jeho působením jsou spojeny mnohé zázraky. V roce 371 se stal biskupem v Tours. Úřad zpočátku nechtěl přijmout kvůli své pokoře a schoval se. Prozradilo ho však kejhání hus. Odtud pak pochází tradice svatomartinské husy. Svatý Martin umírá v roce 397. Je jedním z prvních svatých, kteří nezemřeli mučednickou smrtí tzv.vyznavačů. Svatý Martin bývá nejčastěji zobrazován jako voják dělící se s žebrákem o plášť nebo jako biskup s knihou, berlou popřípadě pohárem. Jeho atributy jsou kůň, žebrák, plášť, peníze, pohár, husa.

Se svatým Martinem je spojena také spousta lidových rčení a pranostik jako např.: Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Na svatého Martina kouřívá se z komína. Radost Martina je hus a džbán vína. O svatém Martině husa nejpěkněji zpívá. Na Martina bývá dobrá peřina.

První zmínky o tradici mladého vína na svatého Martina máme již z 15.století. Majitelé vinic zasedali se svými vinaři a při „koštování“ vína hodnotili úrodu. V tento den se také konalo posvícení a odtud je také tradice pečené husy.

Svatomartinské svěcení vín se později dostalo do podvědomí jako den, kdy se poprve ochutnává víno a s vínem se přiťukává. K datu 11.11. se jako oficiální začátek ochutnávání mladých vín stanovila, aby se to nepletlo, i jedenáctá hodina.

Tradice začátku ochutnávání mladých vín spojená s určitým přesným datem se nevztahuje pouze na naše zeměpisné šířky. V Itálii se tzv.“Vino Novello“ otevírá již koncem prvního listopadového týdne a asi nejznámější francouzské nové Beaujolais se poprve koštuje vždy třetí čtvrtek v listopadu.

I u nás ve Velkých Němčicích se svatomartinské svěcení vín spojené s ochutnávkou stává již pomalu tradicí.

Letos se uskuteční 15.11. v sále kulturního domu. Začátek je stanoven na 17.00. Po úvodních odborných přednáškách posvětí víno P.Petr Havlát v 19 hodin.

K zpříjemnění ochutnávky zahraje cimbálová muzika Ponava.

Pořadatelství se jako u předchozích ročníků ujal ZO ČZS Velké Němčice.

Comments are closed.