Švýcarská garda

Římský biskup přijal na zvláštní audienci čtyřicet nových členů Švýcarské gardy a jejich rodinné příšlušníky. Noví rekruti skládají svoji přísahu tradičně 6. května na památku dne, kdy v roce 1527 Švýcarští gardisté za obrovských ztrát zachránili život papeži, kterého hájili proti několikanásobné přesile žoldáků katolického císaře Karla V., kteří se vzbouřili v důsledku nevyplaceného žoldu, vyplenili Řím a napadli i samotný Vatikán. Během líté zteče padlo 147 ze 189 členů této papežské vojenské jednotky, která byla ustanovena jen nedlouho před tím, roku 1506. Noví rekruti v přísaze slibují věrnost papeži i za cenu vlastního života. (podle www.radiovaticana.cz)

Comments are closed.