Tádžikistán

Katolické společenství ve středoasijském a převážně muslimském Tádžikistánu otevřelo první kontemplativní klášter. Při jeho inauguraci zároveň zažilo nevšední událost – veřejné procesí se soškou Panny Marie z Luján, která je patronkou Argentiny. Právě z vlasti papeže Františka totiž pochází řeholní rodina Institutu vtěleného Slova, která založila nový klášter pojmenovaný po Janu Pavlu II., papeži, který podporoval misie v komunistických zemích střední Asie. www.vaticannews.va

Comments are closed.