Tasovice

V sobotu 18. března 2023 proběhne v Tasovicích tradiční Pekařská pouť u svatého Klementa. Bohoslužbě v 16.00 hodin bude předsedat generální vikář brněnské diecéze Mons. Pavel Kafka. Tasovice jsou rodištěm patrona pekařů a cukrářů, sv. Klementa Marie Hofbauera. Historie poutí sahá až k roku 1909, kdy byl sv. Klement svatořečen, ale ke znovuobnovení poutní tradice došlo až po roce 1989. www.biskupstvi.cz

Comments are closed.