Termín biřmování

Udílení svátosti biřmování v Uherčicích proběhne v neděli 11.10. 2015 v kostele při mši svaté, která začne v 10.30. Svátost biřmování bude udílet otec biskup Vojtěch. V současné době se připravuje na přijetí této svátosti 26 biřmovanců.

Comments are closed.