Tomáš Halík

Prezident Spolkové republiky Německo Frank-Walter Steinmeier, udělil prof. Tomáši Halíkovi za zásluhy o česko-německé smíření a dlouholetou angažovanost za spravedlivou občanskou společnost a dialog mezi národy a náboženstvími Kříž za zásluhy 1. třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo. Vyznamenání převezme v pondělí 21. října., přesně 41 let poté, kdy byl v Erfurtu, bývalé NDR, vysvěcen tajně na kněze pro působení v podzemní církvi v Československu. www.christnet.eu

Comments are closed.